Yhdistys verkossa

Etusivu :: Yhdistys verkossa :: Uutiset :: Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn parantaminen pysähtyi vuonna 2015
14.03.2016

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn parantaminen pysähtyi vuonna 2015

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn parantaminen pysähtyi vuonna 2015

LINKKI 2015-hankkeen tilannekatsaus julkistetaan jätevesiseminaarissa 15.3.2016

Hallitusohjelmaan kirjattu tarve lieventää haja-asutuksen jätevesilainsäädännön vaatimuksia on saattanut asukkaat odottavalle kannalle vanhojen jätevesijärjestelmien uudistamistoimien suhteen. Tämä kävi ilmi LINKKI 2015-hankkeen kartoitus- ja neuvontakäynneillä viime vuonna. Hankkeen seminaarissa 15.3.2016 on tarjolla ajankohtaista tietoa jäteveden käsittelyn tilanteesta, lainsäädännöstä sekä siitä, kuinka kemika-lisoituminen ja jätevedet liittyvät toisiinsa.

LINKKI 2015-hankkeessa tehtiin 904 kartoitus- ja neuvontakäyntiä 23:lla hankekuntien valitsemilla nk. eri-tyisalueilla. Käynnit painottuivat tällä kertaa ympärivuotiseen asutukseen, mikä heijastui myös tuloksissa. Esimerkiksi puhdistusvaatimuksen ulkopuolelle jääviä, nk. vähäisen jätevesimäärän kohteita oli aiempaa vähemmän. Uudistamistarpeessa olevien jätevesijärjestelmien osuus on pysynyt kuitenkin samalla tasolla kuin aikaisemminkin. Näiden osuus kartoitetuista kohteista on noin 40 %. Vuonna 2015 kartoituksessa oli mukana enemmän jo nykyisellään kunnossa olevia jätevesijärjestelmiä, erityisesti pienpuhdistamoja kar-toitettiin aiempaa enemmän. Jätevesijärjestelmien kirjo on laaja Länsi-Uudellamaalla, mutta edelleen useimmiten jätevedet johdetaan kuitenkin saostussäiliöiden kautta maaperään tai ojaan.

LINKKI 2015-hanke julkaisee tämän tilannekatsauksen hankkeen loppuseminaarissa, jonka aiheena on ympäristön kemikalisoituminen. Luennoissa tarkastellaan mm. lietteiden sisältämiä kemikaaleja ja niiden ympäristövaikutuksia sekä juomaveteen alueellamme mahdollisesti joutuvia luonnollisia haitta-aineita. Seminaarissa kuullaan laajan asiantuntijajoukon näkemyksiä näistä aiheista. Seminaari on suunnattu alan ammattilaisille, mutta se on avoin myös muille asiasta kiinnostuneille (huom. ilmoittautuminen). Ohjelma löytyy kokonaisuudessaan LINKKI-hankkeen verkkosivuilta.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä kun-tien yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2013–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hankkeessa tehdään mm. kartoitus- ja neuvontakäyntejä haja-asutusalueiden kiinteistöillä, joita on viime vuosina tehty noin 5000.

Lisätietoja / tilläggsuppgifter:

Minttu Peuraniemi

019 568 2969

minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi

Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi  ja Jätevesiopas www.vesiensuojelu.fi/jatevesi


Lähettäjä
Hajavesi-hanke
14.03.2016
Teemat: hajavesi, luvy